Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

17.05.2022

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 2021-22 - Κατανομή Φοιτητών σε Οδοντιατρεία

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τα κάτωθι μητρώα, όπως προσέλθουν στις 19/05/2022 στην αίθουσα μικροσκοπίων στις 14:00, προκείμενου να ενημερωθούν για την έναρξη πρακτικής και κατανομής  Οδοντιάτρων – Φοιτητών.

 • 11451201700061
 • 21451201700040
 • 31451201700025
 • 41451201700038
 • 51451201700021
 • 61451201700004
 • 71451201700070
 • 81451201800096
 • 91451201700046
 • 101451201700034
 • 111451201700089
 • 121451201700124
 • 131451201800049
 • 141451201700015
 • 151451201700002
 • 161451201700023
 • 171451201700057
 • 181451201700030
 • 191451201700117
 • 201451201700001
 • 211451201700042
 • 221451201700142
 • 231451201800106
 • 241451201700020

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Χρ. Ραχιώτης