Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.09.2020

Πρακτική Άσκηση σε Οδοντιατρεία - Παραλάβή συμβάσεων

Καλούνται οι κάτωθι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία (2019-2020) να προσέλθουν στην Γραμματεία Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων γραφείο Γ5, 3ος όροφος νέου κτιρίου, για να παραλάβουν τις υπογεγραμμένες συμβάσεις ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΚΠΑ έως από τις 10.00 - 14.00.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
1451201500006
1451201500015
1451201500017
1451201500021
1451201500022
1451201500050
1451201500062
1451201500086
1451201500088
1451201500090
1451201500131
1451201500127
1451201500098


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος


Καθηγητής Βασίλειος Πανής