Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.06.2023

Πρακτική Άσκηση - Συνάντηση στις 12.06.2013 για ενημέρωση σχετικά με την έναρξη της πρακτικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τα κάτωθι μητρώα, όπως προσέλθουν στις 12/06/2023 στο γραφείο Γ’5 3ος όροφος Νέου Κτηρίου Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων από τις 12:00 έως στις 15:30, προκείμενου να ενημερωθούν για την έναρξη πρακτικής και Aντιστοίχισης Οδοντιάτρων – Φοιτητών καθώς και όλο το διαδικαστικό που αφορά τα έγγραφα εισόδου σας.

1451201800090, 1451201900016, 1451201800023, 1451201800092, 1451201800089

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος,
Καθηγητής Ευστρ. Παπάζογλου