Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.06.2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020. Στο πρόγραμμα θα διακρίνετε δύο διαθέσιμες ώρες σε κάθε μάθημα. Αυτό συμβαίνει διότι, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι σαφής ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε μάθημα. Για το λόγο αυτό, μετά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση:

Αρχικά, θα αναρτηθούν από τις γραμματείες Εργαστηρίων και Κλινικών ανακοινώσεις για την επιβεβαίωση συμμετοχής σας σε κάθε μάθημα μέσω email ή μέσω σχετικού ερωτηματολογίου στο η-τάξη (θα διευκρινιστεί ξεχωριστά σε κάθε μάθημα). Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τόσο τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο και τις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος στο η-τάξη. Εγγραφείτε στο η-τάξη κάθε μαθήματος που παρακολουθείτε και προτίθεστε να εξετασθείτε για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή σας.

Στη συνέχεια, μετά την λήξη των παραπάνω επιβεβαιώσεων συμμετοχής του κάθε μαθήματος, θα αναρτηθούν εκ νέου αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα με τον προσδιορισμό της ενιαία εξέτασης όλων των συμμετεχόντων ή τον διαχωρισμό σας σε δύο υπο-ομάδες, την αναλυτική σας κατανομή στους χώρους των εξετάσεων, την αποσαφήνιση της ώρας των εξετάσεων κ.λπ.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!