Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.06.2024

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2024

Από ΕΠΠΣ

27.06.2024: Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2024 v.1

12.07.2024: Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2024 v.2