Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.01.2021

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Από τη Γραμματεία ΕΠΠΣ

Ανάρτηση τελικού προγράμματος

Αγαπητοί φοιτητές,

Σύμφωνα με τις από 22.12.2020 και 12.01.2021 αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021. Οι εξετάσεις όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, και μόνο εάν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί σχετική ΚΥΑ, θα υπάρχει η δυνατότητα και για εξετάσεις δια ζώσης, τηρουμένων φυσικά όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων (όπως πραγματοποιήθηκαν ήδη σε προηγούμενες εξεταστικές), χωρίς να μεταβληθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Τις προσεχείς ημέρες θα διευκρινιστεί ο τύπος εξέτασης του κάθε μαθήματος (γραπτά ή προφορικά) και η ώρα εξέτασης, σε ανανεωμένη ανάρτηση του προγράμματος εξετάσεων.

15.01.2021: Διευκρίνιση για τα μαθήματα Ιατρική Χημεία και Ιατρική Φυσική του Παλαιού ΠΠΣ

Επισημαίνεται ότι, οι φοιτητές του Παλαιού ΠΠΣ που παρακολούθησαν τα μαθήματα Ιατρική Χημεία (51247) και Ιατρική Φυσική (51047), αλλά δεν τα έχουν περατώσει επιτυχώς, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις όπως έχουν ανακοινωθεί για τους επί πτυχίω φοιτητές.

25.01.2021: Ανάρτηση τελικού προγράμματος (με τύπο και ώρα εξέτασης)

27.01.2021: Τροποποίηση προγράμματος 

Η εξέταση του μαθήματος Στοματολογία ΙΙ για τους επί πτυχίω φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, εξ αποστάσεως προφορικά και ώρα 10.00 πμ.

Η εξέταση του μαθήματος Οδοντική Χειρουργική Ι του 5ου εξαμήνου σπουδών, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, εξ αποστάσεως γραπτά και ώρα 1-3 μ.μ.