Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.07.2018

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

12/09/2018-03/10/2018

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 v.1

04.09.2018 Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 v.2

Η εξέταση του μαθήματος με τίτλο "ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ", λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων των διδασκόντων (συμμετοχή σε συνέδριο), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25.09.2018 και ώρα 11.00-13.00 στα αμθ. ΑΕΠ-ΝΑΑΟ.

10.09.2018 Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 v.3

H εξέταση του μαθήματος με τίτλο "Ιατρική Φυσική", θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.09.2018 και ώρα 12.00-14.00 στα αμθ. ΑΕΠ-ΝΑΑΟ.

13.09.2018 Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 v.4

Η εξέταση του μαθήματος με τίτλο "ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ", λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Υπευθύνου του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.09.2018 και ώρα 9.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.

Η εξέταση του μαθήματος με τίτλο "ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ ", λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων των διδασκόντων (συμμετοχή σε συνέδριο), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26.09.2018 και ώρα 13.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.