Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.07.2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.

Καλό καλοκαίρι!

Τροποποίηση: 28.07.2020

Η εξέταση του μαθήματος Ακίνητη Προσθετική Ι, 6ου εξαμήνου σπουδών, θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 1.30-3.00 μ.μ. στο αμφ. ΑΕΠ, όπως αναγράφεται στο τροποποιημένο πρόγραμμα (v.2)

Τροποποίηση: 27.08.2020

Η εξέταση του μαθήματος Στοματική Χειρουργική Ι, 6ου εξαμήνου σπουδών, θα πραγματοποιηθεί τελικά Προφορικά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ., όπως αναγράφεται στο τροποποιημένο πρόγραμμα (v.3)

Τροποποίηση: 01.09.2020

H εξέταση του μαθήματος Ανατομική Ι, 2ου εξαμήνου σπουδών  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:30 Προφορικά. (v.4)