Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.02.2019

Πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2010

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ERASMUS + για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχει  δοθεί μία (1) θέση για την ανταλλαγή φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Turku της Φιλανδίας.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές που φοιτούν στο τρέχον 6ο εξάμηνο και μέχρι το 10ο εξάμηνο καθώς και οι επί πτυχίω φοιτητές εφόσον χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits).

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις (που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών) και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να καταθέσουν  στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής (5ος όροφος παλαιού κτιρίου γραφείο 16)  μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019:

  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αναλυτική βαθμολογία 
  • Αντίγραφα διπλωμάτων γλωσσομάθειας (για την αγγλική γλώσσα απαραίτητο επίπεδο Β2).

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν από την γραμματεία για την ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:  Επίκουρος Καθηγητής – Α. Αγουρόπουλος
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html


Αρχεία:
prosklisi_07.pdf4.9 M