Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

26.05.2022

Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς, που υλοποιεί το Ι.Κ.Υ. σε εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αρ. 136877/Ζ1/26-10-2021 (ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/ 29-10-2021) προβλέπεται η χρηματοδοτική ενίσχυση ομάδων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Επισυνάπτονται σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Υποβολές συμμετοχής εντός του διαστήματος από 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2022.