Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.05.2020

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών - Επιλογή Φοιτητών 10ου εξαμήνου 2019-20

 


Oι παρακάτω φοιτητές έχουν επιλεγεί με βάση την μοριοδότηση τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση όσον αναφορά την συμμετοχή σας (βλέπε ΑΜ) παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο pfountouli[at]dent.uoa[dot]gr  γιατί το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από την Γενική Συνέλευση.


O Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής

Αριθμοί Μητρώου Φοιτητών

 • 1451201500090
 • 1451201500011 
 • 1451201500099
 • 1451201500021
 • 1451201500009
 • 1451201500144
 • 1451201500045
 • 1451201500012
 • 1451201500142
 • 1451201500096
 • 1451201500131
 • 1451201500104
 • 1451201500089
 • 1451201500081
 • 1451201500007
 • 1451201500088
 • 1451201500017
 • 1451201500087
 • 1451201500006
 • 1451201500086
 • 1451201500127
 • 1451201500019
 • 1451201500020
 • 1451201500098
 • 1451201500062
 • 1451201500032
 • 1451201500022
 • 1451201500060
 • 1451201500073
 • 1451201500050
 • 1451201500117
 • 1451201500059
 • 1451201500015
 • 1451201500111