Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.03.2018

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2017-2018


Kαλούνται όσοι φοιτητές έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία να προσκομίσουν Α.Φ.Μ, προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η πρώτη διαδικασία των απαραίτητων εγγράφων.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 15/03/2018 ημέρα Πέμπτη στη Γραμματεία υποστήριξης της Μονάδας
Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων (3ος όροφος νέου κτιρίου, γραφείο Γ5).

 

O Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής