Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.07.2018

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία - Παραλαβή Αξιολογήσεων

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία, όπως προσέλθουν από την Γραμματεία Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων γραφείο Γ5, 3ος όροφος νέου κτιρίου για να  παραλάβουν τις αξιολογήσεις φοιτητών & οδοντιάτρων προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελική φάση .

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης αξιολογήσεων από την γραμματεία έως και τις 10-07-2018.

 

O Επιστημονικός Υπεύθυνος
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής