Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.05.2018

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία - Τοποθέτηση Φοιτητών σε Οδοντιατρεία 2017-2018

 

Σχετικά με  τo Πρόγραμμα Πρακτικής  Άσκησης Φοιτητών σε οδοντιατρεία, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 78 φοιτητές εκ των οποίων βάσει ελέγχου μορίων επελέγησαν συνολικά 63 φοιτητές.
Ο αριθμός φοιτητών (63 άτομα) αντιστοιχεί στο ποσό της επιδότησης που εγκρίθηκε μέσω ΕΣΠΑ για την Οδοντιατρική Σχολή (2017-2018).

Επισυνάπτεται η λίστα των φοιτητών - οδοντιάτρων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Οδοντιατρεία, όπως προσέλθουν από την Γραμματεία Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων γραφείο Γ5, 3ος όροφος νέου κτιρίου για να  παραλάβουν τις συμβάσεις Οδοντιάτρων – Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος                             
Βασίλειος Πανής
Καθηγητής