Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.04.2023

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας / 11.04.2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΙΚΥ

Συνημμένα θα αναζητήσετε την ανακοίνωση και την προκήρυξη για το πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για τη χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.