Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.03.2020

Προκηρύξεις Προπτυχιακών Υποτροφιών με Διαγωνισμό για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-17

 

Προπτυχιακές Υποτροφίες με Διαγωνισμό για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-17 από το Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων του ΕΚΠΑ

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα.