Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.10.2020

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Επισυνάπτεται έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ' -Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών με Α.Π.: 124337/Ζ1/18-09-2020