Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.04.2022

Προκήρυξη διαγωνισμού στη Διπλωματική Ακαδημία

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως το ΦΕΚ 16/30-3-2022/τ.Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στη δημοσίευση της υπ’ Αριθμ. Π15-64152 Προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή 21 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diagonismoi@mfa.gr.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.