Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.09.2021

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας ΚΑΙ Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Από Γραμματεία Τμήματος

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π.