Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.11.2022

Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για Σπουδές Δεύτερου Κύκλου και Τρίτου Κύκλου στο Εσωτερικό από τα Εσοδα του Κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

 

Προκήρυξη χορήγησης με επιλογή δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά πανεπιστήμια.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο. 


Αρχεία:
3.ypepth.pdf_01.pdf721 K