Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.05.2020

Προκήρυξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το Ετος 2020 στον Τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών

Το Ιδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2020 στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30 Ιουνίου 2020.

Ο σύνδεσμος της προκήρυξης: https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=54&i=1


Αρχεία:
ITE.pdf131 K