Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.03.2023

Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 / 13.03.2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Επισυνάπτεται αναλυτική προκήρυξη για χορήγηση με επιλογή και μοριοδότηση έως επτά (7) υποτροφιών για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ' ανώτατο όριο ενός έτους, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, που οδηγούν στην απόκτηση: 

α. Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων

β. Διδακτορικών Διπλωμάτων

γ. Μεταδιδακτορικών ή άλλων ερευνητικών τίτλων  


Αρχεία:
FANOYRAKI.pdf.pdf201 K