Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.06.2020

Προληπτική Οδοντιατρική-Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στις εξετάσεις

Από Γραμματεία Εργαστηρίου

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ» θα διεξαχθεί με γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.

Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις με φυσική παρουσία, συμπληρώνοντας την Επιβεβαίωση συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος "Προληπτική Οδοντιατρική" (η-τάξη Εργαλεία/Ερωτηματολόγια) για την τρέχουσα εαρινή περίοδο, μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις. 

Προσοχή!! Η αυτοποιημένη επιλογή Δεν ξέρω/Δεν απαντώ που εμφανίζεται από το σύστημα δεν είναι αποδεκτή.