Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.11.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση "σπουδά...ΖΩ!" και την Παροχή Διατακτικών Σίτισης σε Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές-τριες του Ακαδ. Ετους 2022-23, Μέλη Οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Προσκαλεί

  1.  Προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν στον κατάλογο ωφελουμένων της παρούσας δράσης σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.
  2. Επιχειρήσεις που παρέχουν διατακτικές σίτισης, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών των διατακτικών σίτισης προς τους ωφελούμενους της δράσης, σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.

 Αντικείμενο της δράσης «σπουδά…ΖΩ!» αποτελεί η παροχή διατακτικών σίτισης αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), εφάπαξ, σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.