Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.06.2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ ακαδημαϊκών ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004512 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Οδοντιατρικής και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.


Για το Τμήμα Οδοντιατρικής υπάρχουν 34 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ. Μαθήματος 51310) για την περίοδο 08/05/2024 έως 31/10/2024.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 20/05/2024 έως 07/06/2024 και ώρα 00:00  Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

 

Περισσότερα »