Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.11.2023

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το ακαδ. έτος 2024-25

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 11 πλέον Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-«Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN UNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα δέκα άλλα Πανεπιστήμια είναι: Το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, Aix Marseille Université, (Aix-en-Provence και Μασσαλία, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία), το Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Tübingen, Γερμανία), το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, University of Glasgow (Γλασκώβη, Ην. Βασίλειο), το Πανεπιστήμιο του Salzburg, Paris Lodron Universität Salzburg (Salzburg, Αυστρία) και το νέο μέλος της Συμμαχίας, το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, University of Lausanne (Λωζάνη, Ελβετία).

Πρωταρχικός στόχος των Παν/μίων CIVIS είναι η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των Ιδρυμάτων της Συμμαχίας, γι’ αυτό τα Παν/μια-μέλη του CIVIS συμφώνησαν να υπογράψουν διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ τους για όλους τους (κοινούς) τομείς σπουδών.

Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Παν/μια για ένα από τα 2 εξάμηνα του ακαδ. έτους 2024-25.

Η διάρκεια φοίτησης μπορεί να είναι έως 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκτός κι αν τίθεται συγκεκριμένος περιορισμός από το τμήμα του ΕΚΠΑ ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο σπουδάζουν οι αιτούντες ή από το ίδρυμα υποδοχής. Μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν, κατ΄ εξαίρεση, να συμμετάσχουν για μικρότερο χρονικό διάστημα (ελάχιστη διάρκεια δύο μήνες).

Συνολικά οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν με φυσική παρουσία έως 12 μήνες συνολικά στον ίδιο κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που θα μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές για το έτος 2024-2025 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

ΟμάδαΧώραΠοσό μηνιαίας
επιχορήγησης
(€/μήνα)
Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης
Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο 520
Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία 470
Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης
Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία 420

 

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Επίσης, επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται για τους φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες για την κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων δαπανών κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Δικαίωμα συμμετοχής/αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits) ανά εξάμηνο φοίτησης στο εξωτερικό, ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
 • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 για τη γλώσσα διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων του Πανεπιστημίου υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+/CIVIS. Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση του αντίστοιχου διπλώματος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Φοιτητές που δεν έχουν το αντίστοιχο δίπλωμα γλωσσομάθειας όταν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους δεν είναι επιλέξιμοι. Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ).

Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+:

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus+/CIVIS.
 2. Ποσοστό ECTS που έχουν συγκεντρώσει μέχρι την υποβολή της αίτησης (σύμφωνα με το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών).
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
 4. Επίπεδο γλώσσας χώρας υποδοχής (εάν δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα διδασκαλίας).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Βαθμός Πτυχίου.
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
 4. Επίπεδο γλώσσας χώρας υποδοχής (εάν δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα διδασκαλίας).

Υποψήφιοι διδάκτορες

 1. Βαθμός Πτυχίου.
 2. Βαθμός Πτυχίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
 4. Επίπεδο γλώσσας χώρας υποδοχής (εάν δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα διδασκαλίας).
 5. Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών τους.

Όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής ( Α. Λίνου, 5ος όροφος παλαιού κτιρίου, γραφείο 18, τηλ. επικοινωνίας 210-7461289, e-mail: alinou@dent.uoa.gr) μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, τα ακόλουθα:

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αναλυτική βαθμολογία.
 3. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα του πανεπιστημίου που επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή, απαραίτητο επίπεδο Β2).
 4. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας ( για την γλώσσα της χώρας υποδοχής εάν δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα διδασκαλίας).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου Οδοντιατρικής.
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Μ.Π.Σ. της Οδοντιατρικής, στο οποίο συμμετέχουν.
 4. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα του πανεπιστημίου που επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή, απαραίτητο επίπεδο Β2).
 5. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα της χώρας υποδοχής εάν δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα διδασκαλίας).

Υποψήφιοι διδάκτορες

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου Οδοντιατρικής.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της Οδοντιατρικής.
 4. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα του πανεπιστημίου που επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή, απαραίτητο επίπεδο Β2).
 5. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα της χώρας υποδοχής εάν δεν ταυτίζεται με τη γλώσσα διδασκαλίας).
 6. Αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την γραμματεία για την ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος CIVIS/ERASMUS+ για το Οδοντιατρικό Τμήμα :Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Παπαϊωάννου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τις προβλεπόμενες θέσεις και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

[Αρχείιο EXCEL]