Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.09.2020

Πρόσκληση για Yποβολή Αίτησης στο Β' Κύκλο Επιτάχυνσης του Κέντρου Αρχιμήδης

Yποβολή αιτήσεων στο Β΄ Κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες με επιχειρηματικές ιδέες, που θέλουν να τις εξελίξουν με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων. Οι ομάδες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν:

  1. Φιλοξενία στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή
  2. Εκπαίδευση σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα
  3. Συμβουλευτική καθοδήγηση
  4. Υποστήριξη από εξειδικευμένους μέντορες
  5. Δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα επιτάχυνσης
  6. Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην αναλυτική πρόσκληση.