Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

26.03.2020

Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΠΣ

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

(Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020)

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ανακοινώνουμε το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο θα εφαρμοστεί την επόμενη εβδομάδα (με έναρξη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου). Παρακαλούμε θερμά να εγγραφείτε στο η-τάξη κάθε μαθήματος που παρακολουθείτε στο τρέχον εαρινό εξάμηνο για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας, η οποία θα πραγματοποιείται επί το πλείστον μέσω ανακοινώσεων στο η-τάξη.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του αντίστοιχου υλικού έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. Συνεπώς, θα πρέπει να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή όσο αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στις ηλεκτρονικές διαλέξεις και στο υλικό που είναι αναρτημένο στην η-τάξη. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχουν μόνο οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα. Ως εκ τούτου η βιντεοσκόπηση, αναπαραγωγή υλικού (π.χ. σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και προώθηση υλικού σε άτομα, ομάδες και πλατφόρμες πέραν των διδασκομένων, χωρίς προηγούμενη άδεια του διδάσκοντα/συγγραφέα, εγείρει νομικές συνέπειες και κυρώσεις.

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην επιτυχή εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Τμήμα μας, όπως και για την κατανόηση και τη συμμετοχή σας στην επίλυση των όποιων δυσκολιών προκύψουν, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της εφαρμογής.

Καλή δύναμη σε όλους!
Καθ. Ν. Νικητάκης, Υπεύθυνος της ΕΠΠΣ