Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.06.2018

Σεμινάρια Προληπτικής Οδοντιατρικής

Από Γραμματεία Εργαστηρίου

Ομάδες 4ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου ότι πρέπει να ακολουθούν πιστά τις ομάδες που ανήκουν και να προσέρχονται στα σεμινάρια του μαθήματος της Προληπτικής Οδοντιατρικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί.  

Ενημερώνουμε ότι δεν θα γίνονται δεκτοί φοιτητές που έρχονται άλλες ημέρες και ώρες από αυτές που αντιστοιχούν στις ομάδες τους - αν δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής -  και ως εκ τούτου δεν θα παίρνουν παρουσία.