Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.09.2021

Σπουδαστήριο Οδοντιατρικής - Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας

Με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021), σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών του ΕΚΠΑ, από την Τετάρτη 16/6/2021 τροποποιείται η λειτουργία του Σπουδαστηρίου.

Όλες οι υπηρεσίες του Σπουδαστηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής (δανεισμός υλικού, καταθέσεις εργασιών στο Ιδρυματικό αποθετήριο «Πέργαμος», παραλαβή επιστροφών από Εύδοξο κ.ά.) παρέχονται κατόπιν ραντεβού Δευτέρα - Παρασκευή 8:30 - 15:00.