Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.09.2022

Σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Νεοεισαχθέντες/είσες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες σε Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2022-2023

Σύμφωνα με την Υ.Α. 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/2022) δίδεται η δυνατότητα στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ ορίζονται τα σχετικά που θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 104375/Ζ1 (ΦΕΚ 4659/20222) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μεν ατομικό εισόδημα ανέρχεται στα 8.752,00 €, το δε οικογενειακό στα 6.126,40 €.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο νέου κτηρίου, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες εξυπηρέτησης κοινού 11:00-14:00) θα πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Δευτέρα 26.09.2022 έως και Παρασκευή 30.09.2022.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 210 746 1120, 1159.