Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.01.2021

Σχετικά με την Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Αγαπητοί φοιτητές,

Η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών κατά την 4η συνεδρίασή της στις 7 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και έχοντας πάντα ως γνώμονα την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου και της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου, κατέληξε στον καθορισμό των παρακάτω ημερομηνιών:

Χειμερινό εξάμηνο

α)         Περίοδος διδασκαλίας (για τα εξ αποστάσεως μαθήματα): από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως & Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

β)         Περίοδος μελέτης: από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως & Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

γ)         Περίοδος εξετάσεων: από Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 έως και Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 (έως και Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές)

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου τα παραπάνω αφορούν μόνο τα μαθήματα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Ενώ, όσα εργαστηριακά και κλινικά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθώς απαιτείται η παρακολούθησή τους με φυσική παρουσία, δεν εμπίπτουν στο προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα. Η εξέταση των εργαστηριακών και κλινικών αυτών μαθημάτων θα προγραμματιστεί και θα διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους.

Επιπρόσθετα, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, θα προγραμματιστεί ως καταρχήν τρόπος διενέργειας των εξετάσεων η εξ αποστάσεως εξέταση. Αν η υγειονομική κατάσταση αποκλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό που επιτρέψει και την εξέταση με φυσική παρουσία, τότε θα δοθεί η δυνατότητα και για άλλους τρόπους εξέτασης.

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί και το αναλυτικό Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Καλή χρονιά με υγεία!