Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.09.2021

Σχετικά με την πρόσβαση όλων των εμπλεκομένων στο Τμήμα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με τις από 15.07.2021 και 26.08.2021 αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και την από 28.07.2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής, η πρόσβαση από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 σε όλους τους εμπλεκομένους (φοιτητές – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, λοιπό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό, τεχνικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό), στις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις κλινικές και τις γραμματείες, θα πραγματοποιείται με τη χρήση μάσκας και την επίδειξη ενός εκ των παρακάτω πιστοποιητικών (έντυπα ή ηλεκτρονικά):

  1. πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (έως 6 μήνες από τη διάγνωση),
  2. αρνητικό αποτέλεσμα αντιγόνου για τον ιό SARS-CoV-2.

Οι φοιτητές θα επιδεικνύουν το πιστοποιητικό ή το αρνητικό αποτέλεσμα πριν την είσοδό τους στους χώρους των εργαστηρίων ή κλινικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των επί μέρους Υπευθύνων.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι θα επιδεικνύουν το πιστοποιητικό ή το αρνητικό αποτέλεσμα στον αντίστοιχο Υπεύθυνό τους.

Σχετικά με τη συμμετοχή στις δια ζώσης εξετάσεις θα ακολουθηθούν οι οδηγίες, όπως περιλαμβάνονται στη σχετική ανακοίνωση.

 Καθ. Φ. Μαδιανός, Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής