Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.01.2023

Συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες διεξαγωγής τελετής ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ (Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.75297, ΦΕΚ 7005/31-12-2022), για τις τελετές ορκωμοσίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, οι οποίες θα διεξάγονται στην Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου, ακολουθούνται οι κατωτέρω οδηγίες όπως επισυνάπτονται.

Παρακαλούνται οι ορκιζόμενοι, όπως δηλώσουν τον αριθμό των ατόμων που θα τους συνοδεύσουν και θα παρίστανται στην τελετή ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε τηλεφωνικώς στα 210-746 1140, 1121, 1105 είτε με e-mail στο secr@dent.uoa.gr μέχρι την και Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023.

Ο αριθμός των καλεσμένων/συνοδών των αποφοίτων που θα ορκισθούν, είναι αυστηρά στα τρία (3) άτομα.