Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.04.2024

Τελευταία προθεσμία υποβολής περιλήψεων εργασιών για το 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους σύμφωνα με τις οδηγίες στην ιστοσελίδα https://www.15dsc.gr/abstracts/, το αργότερο έως την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 στις 23:59.

Δε θα δοθεί νέα παράταση.

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου