Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.06.2023

Τελικό Πρακτικό Επιλογής Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οδοντιατρικής

Σήμερα, 07/06/2023, στην αίθουσα 208 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος (14/09/2022), για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, κατά το Ακαδ. Έτος 2022- 2023 για την περίοδο έως 3 μήνες μετά, Παρόντες είναι τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Επιλογής: 1) Παπάζογλου Ευστράτιο (Πρόεδρος), 2) Βάρδας Εμμανουήλ (Μέλος), 3) Μπομπέτσης Γεώργιος (Μέλος)

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 41794/4-5-2023, συνεδρίασε και επέλεξε τους (2) δύο φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση.

Η επιλογή και κατάταξη των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής όπως αυτά έχουν οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος 20/7/2022.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο »

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης