Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.09.2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νέου και Παλαιού ΠΠΣ (ακαδ. έτους 2021-2022)

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ


Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Νέο ΠΠΣ 

1ο εξάμηνο σπουδών - (Έναρξη από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την από 28.10.2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος)

3ο εξάμηνο σπουδών - (Έναρξη από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την από 28.10.2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος)

Παλαιό ΠΠΣ

5ο εξάμηνο σπουδών (από 11/10-5/11) - 5ο εξάμηνο σπουδών (Μετά τις 8/11)

7ο εξάμηνο σπουδών (Μετά τις 8/11)

9ο εξάμηνο σπουδών (Μετά τις 8/11)

Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Νέο ΠΠΣ

2ο εξάμηνο σπουδών

4ο εξάμηνο σπουδών

Παλαιό ΠΠΣ

6ο εξάμηνο σπουδών

8ο εξάμηνο σπουδών

10ο εξάμηνο σπουδών