Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.05.2018

Χρέωση ασθενών Φ.Σ.Σ.

Από Γραμματεία Φυσιολογίας Στοματογναθικού Συστήματος

 

Καλούνται όλοι φοιτητές του 10ου εξαμήνου, που δεν έχουν ακόμη ασθενή για την άσκησή τους στη Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, να χρεωθούν, σύμφωνα με την προσφορά ασθενών που έχουμε από τη Διαγνωστική. Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ολοκληρώσουν την αντιμετώπιση ενός περιστατικού στην Κλινική Φυσιολογίας Στοματογναθικού Συστήματος.