Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.11.2020

Υπενθύμιση εγκυκλίου σχετικά με τις δηλώσεις- διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Από Γραμματεία Τμήματος

Σας προωθούμε συνημμένη την υπ΄αριθμ. 150506/Ζ1/4/11/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων, την οποία σας έχουμε ήδη διαβιβάσει με το υπ΄αριθμ. 50783/5.11.2020 έγγραφό μας,

σχετικά με τις δηλώσεις- διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Υπενθυμίζεται , ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων

από τους δικαιούχους φοιτητές έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί

έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

Η δε διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Ιανουαρίου 2021.

          

Αικατερίνη Εμμ. Λενάκη
Προϊσταμένη του
Τμήματος Δημοσιευμάτων της Διοίκησης