Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

31.10.2019

Yποβολή Aιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Οδοντιατρικής από 01-11-2019 έως 15-11-2019 (Θηβών 2, Γουδή, Ισόγειο Νέου Κτιρίου, Γραφείο Ι2).

Η Γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 11:00 – 14:00.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο Πτυχίου, ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.