Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.07.2021

Ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και τον εμβολιασμό

Από Γραμματεία Τμήματος

 

 

Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ:

Ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και τον εμβολιασμό.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο.