Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Διάκρισης

Προβολή Ειδήσεων

06.11.2020

Διεθνής διάκριση της Ακαδημίας Οδοντιατρικών Υλικών (ΑDM) σε υποψήφια διδάκτορα της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.


Η Ακαδημία Οδοντιατρικών Υλικών (Αcademy of Dental Materials) απένειμε βραβείο στην κ. Μαρία Δημητριάδη, υποψήφια διδάκτορα Οδοντιατρικών Υλικών της Σχολής μας, για την αριστεία της κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της για το 2020.

Η κ Δημητριάδη, που βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της διατριβής της, έχει δημοσιεύσει τρεις εργασίες σχετικές με τα οδοντιατρικά σιλάνια (δύο στο περιοδικό Dental Materials-IF:4.495 και μια στο περιοδικό Materials-IF:3.057), συνδυάζοντας φασματοσκοπικές τεχνικές NMR (1H,13C,31P), FTIR (ATR, MIR, διέλευσης) με δοκιμασίες διατμητικής αντοχής στην αποκόλληση συνθέτων ρητινών από επιφάνειες διπυριτικού λιθίου και θραυστογραφική ανάλυση.
Τα αποτελέσματα των τριών μελετών βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση του μηχανισμού δράσης και της αποτελεσματικότητας των νέων σκευασμάτων σιλανίων.

Η εκπόνηση της διατριβής έγινε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (NMR) και στο Εργαστήριο Βιοϋλικών της Σχολής μας.