Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Διάκρισης

Προβολή Ειδήσεων

13.10.2020

Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και φέτος σε υψηλή θέση στην κατάταξη ARWU 2020

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κατάταξης των Οδοντιατρικών Σχολών από τον οργανισμό Global Ranking of Academic Subjects (Shanghai Ranking) για το 2020 (ARWU 2020), η οποία βασίζεται σε αμιγώς αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και σχετίζεται με την ποιότητα και την απήχηση του παραγόμενου επιστημονικού έργου.

Φέτος το Οδοντιατρικό Τμήμα του ΕΚΠΑ κατατάχθηκε στην 102η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 300 Σχολών που καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, με συνολική βαθμολογία 173. Να σημειωθεί ότι από φέτος τα κριτήρια έγιναν περισσότερο αυστηρά και ανταγωνιστικά δεδομένου ότι το κριτήριο του αριθμού των Δημοσιεύσεων (PUB), αντικαταστάθηκε από το νέο κριτήριο Q1. Στο κριτήριο Q1, βαθμολογούνται μόνο οι ερευνητικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά για τα οποία ο συντελεστής απήχησης (Impact Factor) συμπεριλαμβάνεται στα κορυφαία 25% (Q1: quartile 25%) της κατάταξης των περιοδικών του επιστημονικού αντικειμένου σύμφωνα με τα στοιχεία των Web of Science και ΙnCites.

Η επιμέρους βαθμολογία του Τμήματός μας ήταν:

  • Κριτήριο Q1 (όπως προαναφέρθηκε): 37.6
  • Κριτήριο CNCI (μέση επίδραση ετεροαναφορών κάθε δημοσιευμένου ερευνητικού άρθρου): 74.5
  • Κριτήριο IC (ποσοστό δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων με διεθνή συνεργασία): 93.2
  • Κριτήριο TOP (αριθμός δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά): 16.2
  • Κριτήριο AWARDS (σημαντικά διεθνή βραβεία-για το αντικείμενο της Οδοντιατρικής βαθμολογούνται τα IADR Distinguished Scientist Awards): 26.1

Στα πρώτα τέσσερα κριτήρια η αξιολόγηση της επίδοσης του Τμήματός μας αφορά στα ερευνητικά άρθρα (όχι ανασκοπήσεις) που δημοσιεύτηκαν κατά τα έτη 2014-2018, ενώ στο τελευταίο την περίοδο 1981-2018 με φθίνουσα βαρύτητα σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Η Σχολή μας, για μια ακόμη φορά, σε καιρούς δύσκολους με τα γνωστά χρονίζοντα προβλήματα, κατόρθωσε να διακριθεί στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο της έρευνας καταλαμβάνοντας την 37η θέση μεταξύ των Οδοντιατρικών Σχολών σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Για αυτήν τη νέα διάκριση, η οποία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων υψηλών κατατάξεων της Σχολής μας σε διεθνείς αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τα μέλη ΔΕΠ, το προσωπικό και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας.
Είναι η συλλογική προσπάθεια όλου του έμψυχου δυναμικού της Σχολής μας που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τα εμπόδια της καθημερινότητας και παράλληλα να διατηρούμε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ερευνητικών και λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων που χαίρει της διαχρονικής πλέον διεθνούς εκτίμησης και αναγνώρισης.

Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Πρόεδρος Οδοντιατρικής  Σχολής ΕΚΠΑ