Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Κοινωνικής Δράσης

Προβολή Κοινωνικής Δράσης:

30.01.2016

Δραστηριότητες της Μονάδας Ιατροδικαστικής του Στόματος

Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος μέσα από την εθελοντική δραστηριότητά των μελών της (όταν και όποτε ζητείτε) εξυπηρετεί συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες που εμπίπτουν στο αντικείμενο της.
Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος, της Κλινικής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας, τα τελευταία 11 χρόνια έχει συμβάλλει στη διαχείριση μιας μαζικής καταστροφής, στην ταυτοποίηση άγνωστης ταυτότητας πτωμάτων ή πτωματικών υπολειμμάτων και στην εκτίμηση ηλικίας ζώντων ατόμων που δεν φέρουν νόμιμα έγγραφα πιστοποίησης της ηλικίας τους.
Η ανάθεση των υποθέσεων στη Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος έγινε από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, τις Εισαγγελικές Αρχές, την Ελληνική Αστυνομία, το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Ειδικότερα:

  1. Μετά το Αεροπορικό ατύχημα στο Γραμματικό - Αττικής όπου κατά τη συντριβή του αεροσκάφους της Κυπριακής αεροπορικής εταιρείας Helios στις 14/8/05 σκοτώθηκαν 121 άτομα, η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος έλαβε έγγραφη εντολή από τον τότε Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών κ. Φίλιππο Κουτσαύτη, να συμμετάσχει στην ταυτοποίηση των θυμάτων. Ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα  ταυτοποίησης των θυμάτων μαζικών καταστροφών, μέλη της Μονάδας μετά από αντικειμενική εξέταση των θυμάτων και αξιολόγηση των μεταθανάτιων και των διαθέσιμων προθανάτιων στοιχείων από το οδοντιατρικό τους ιστορικό συνέβαλαν στην ταυτοποίηση αρκετών από τα θύματα μεταξύ των οποίων ήταν και ο πιλότος του αεροσκάφους.
  2. Tα τελευταία χρόνια λόγω του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης ατόμων χωρίς  έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα οι Εισαγγελικές αρχές αλλά και η Ελληνική Αστυνομία έχουν ζητήσει από τη Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος να εκτιμήσει την ηλικία ατόμων που έχουν παραβατική συμπεριφορά και ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τον Νόμο, και
  3. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι Εισαγγελικές Αρχές ζήτησαν να γίνει εκτίμηση της ηλικίας ανήλικων ατόμων που φιλοξενούνταν στο “Χαμόγελο του Παιδιού” τα οποία ήταν θύματα παράνομων δραστηριοτήτων και για τα οποία δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ταυτότητας.

Λόγω της φύσης των υποθέσεων, δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυσή τους.  Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι τα μέλη της Μονάδας όταν παραστεί ανάγκη εργάζονται χωρίς ωράριο, παραμερίζοντας επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις και ξεπερνώντας πολλές αντιξοότητες.