Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Κοινωνικής Δράσης

Προβολή Κοινωνικής Δράσης:

30.01.2016

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής σχετιζόμενες με την κοινωνία.

 Το Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής εκτός από το σημαντικό έργο της εκπαίδευσης των φοιτητών σε θέματα προαγωγής της στοματικής υγείας σε επίπεδο πληθυσμού, είχε ανέκαθεν διασύνδεση με την κοινωνία με δύο κυρίως τρόπους:

Ο πρώτος αφορά στο επίπεδο της πολιτείας (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, ΕΟΟ, τοπικοί Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά.) με συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές που αφορούν σε θέματα δημόσιας οδοντιατρικής υγείας, με αντίστοιχες εισηγήσεις και προτάσεις, με παραγωγή υλικού αγωγής στοματικής υγείας, με διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών των νόσων του στόματος, καθώς και με συμμετοχή στην οργάνωση οδοντιατρικών προληπτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού.

Ο δεύτερος αφορά στην άμεση επαφή του προσωπικού του Εργαστηρίου (Μελών ΔΕΠ και συνεργατών) και των φοιτητών (προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών της Κοινωνικής Οδοντιατρικής) με ομάδες πληθυσμού με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα υγείας και την παροχή προληπτικών υπηρεσιών υγείας. Τα άτομα αυτά αφορούν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Πρόσφατες δραστηριότητες κοινωνικής διασύνδεσης (ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015).

 Άτομα με ειδικές ανάγκες

  •  Tο Εργαστήριο μας, με την παροχή επιστημονικών συμβουλών, συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία ιατρείου προληπτικής οδοντιατρικής σε κέντρο απασχόλησης ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση (Κέντρο Απασχόλησης «Το Εργαστήρι – Λίλιαν Βουδούρη»). Στη συνέχεια και σε τακτικά χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες αγωγής στοματικής υγείας τόσο στους γονείς, όσο και στα άτομα με νοητική υστέρηση, με παράλληλη παροχή εξατομικευμένων οδοντιατρικών πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής στα άτομα με νοητική υστέρηση (πχ φθορίωση, αφαίρεση πλάκας και τρυγίας). Μάλιστα, αποτελέσματα σχετιζόμενα με τις παραπάνω δράσεις δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδριο.
  •  Οι φοιτητές μας στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική Οδοντιατρική του 5ου εξαμήνου επισκέπτονται σε ομάδες και σε εθελοντική βάση, με τη δική μας επίβλεψη, και συνεπικουρούμενοι από μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνεργάτες, ένα ειδικό σχολείο παιδιών με νοητική υστέρηση και τους διδάσκουν στοματική υγιεινή σε μικρές ομάδες. Το σχολείο αυτό είναι το  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. Δημητρίου.
  • Ομάδα φοιτητών του 5ου εξαμήνου πραγματοποίησε αγωγή στοματικής υγείας και επίδειξη βουρτσίσματος στους πρωτοετείς φοιτητές.
  • Ομάδα φοιτητών του 5ου εξαμήνου συνεπικουρούμενοι από μεταπτυχιακούς φοιτητές ετοίμασαν υλικό αγωγής στοματικής υγείας για ογκολογικούς ασθενείς, του οποίους θα επισκεφθούν και προσωπικά σε νοσοκομείο.

Διασύνδεση φοιτητών με την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε Κέντρα Υγείας 

  •  Εφέτος, ομάδα φοιτητών του 5ου εξαμήνου επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, όπου παρακολούθησαν μία ολιγόλεπτη ομιλία του οδοντιάτρου κ. Κ. Κωνσταντινίδη για τη φιλοσοφία λειτουργίας του οδοντιατρείου και ύστερα επισκέφθηκαν σχολείο, όπου εξέτασαν φοιτητές και τους έκαναν αγωγή στοματικής υγείας.

 Δημιουργία υλικού Αγωγής Στοματικής Υγείας

  • Στο πλαίσιο του μαθήματος “Κοινωνική Οδοντιατρική” οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου  ασκούνται στην δημιουργία φυλλαδίων αγωγής στοματικής υγείας.
  • Ομάδα φοιτητών του 5ου εξαμήνου ετοίμασαν video αγωγής στοματικής υγείας.

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν εθελοντικά στις δραστηριότητες ξεπέρασε το 80%.

 Παροχή υλικού σε οδοντιάτρους ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

  • Το Εργαστήριο Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής παρέχει υλικό σε οδοντιάτρους, Οδοντιατρικούς Συλλόγους ή παρόμοιους ενδιαφερόμενους, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν διαλέξεις ή σεμινάρια αγωγής στοματικής υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει έντυπα, διαφάνειες για προβολή, εκμαγεία για επίδειξη στοματικής υγιεινής, κάτοπτρα και γενικώς εργαλεία για πιθανή κλινική εξέταση κ.ά. Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο παραμένει πάντοτε στη διάθεση οποιουδήποτε χρειάζεται συμβουλές, υποδείξεις ή οδηγίες για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της στοματικής υγείας ή την εκπόνηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τέλος, πέραν των ανωτέρω, το Εργαστήριό μας συμμετείχε σε δύο προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία ολοκληρώθηκαν παρέχοντας εμπειρία, γνώσεις και συμβουλευτική για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Το πρώτο πρόγραμμα ήταν «Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 150 Σχολεία Απομακρυσμένων Περιοχών» (www.geradontia.gr). Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας».