Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Κοινωνικής Δράσης

Προβολή Κοινωνικής Δράσης:

30.01.2016

Ενημέρωση κοινού από το Εργαστήριο Στοματολογίας

Τον Ιανουάριο 2014 έγιναν διαλέξεις από το Εργαστήριο Στοματολογίας στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» του Δήμου Ασπροπύργου, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Δημοτικών Βιβλιοθηκών από τους Λ. Πιπέρη Ευαγγελία, Λέκτορα: «Επιδημιολογία και Αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του στόματος», Γ-Κ. Μήτρου, Επιστημονικό Συνεργάτη: «Κλινική εικόνα των προκαρκινικών βλαβών», Κ. Τόσιο, Επίκουρο Καθηγητή: «Κλινική εικόνα του καρκίνου του στόματος».