Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

23.09.2020

2η πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-21 στα Πανεπιστήμια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα από τα 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συναποτελούν ήδη το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’ στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEAN UNIVERSITY” η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+. Τα επτά άλλα Πανεπιστήμια είναι: Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles, Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Universitatea din București, Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης a (Universidad Autónoma de Madrid, Μαδρίτη, Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Ρώμης (Sapienza Università di Rom, Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Stockholms Universitet, Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας (Eberhard -Karls- Universitätübingen, Γερμανία).

Πρωταρχικός στόχος των Παν/μίων CIVIS είναι η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των οκτώ Ιδρυμάτων, γι’ αυτό τα Παν/μια-μέλη του CIVIS συμφώνησαν να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για όλους τους (κοινούς) τομείς σπουδών και για όλους τους
κύκλους σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού έγινε αποτίμηση της δυνατότητας χορήγησης επιπλέον υποτροφιών Erasmus 2020-21, λόγω πολλών ακυρώσεων συμμετοχής φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου εξαιτίας του COVID-19- γίνεται η παρούσα δεύτερη προκήρυξη ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2021 για φοιτητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταβούν σε όλα τα συμμετέχοντα Παν/μια (εκτός του Παν/μίου της Στοκχόλμης,
του οποίου οι προθεσμίες έκλεισαν λόγω διαφορετικού ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου).

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α' εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως να φοιτούν στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος.
 • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
 • Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής.
 • Για το λόγο αυτό το Ίδρυμά μας έχει ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων. Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

Όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής ( Α. Λίνου, 5ος όροφος παλαιού κτιρίου, γραφείο 18, τηλ. επικοινωνίας 210-7461289, e-mail: alinou@dent.uoa.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, τα ακόλουθα:

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αναλυτική βαθμολογία
 3. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα του πανεπιστημίου που επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή, απαραίτητο επίπεδο Β2).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Μ.Π.Σ.
 4. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα του πανεπιστημίου που επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή, απαραίτητο επίπεδο Β2).

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής
 3. Αντίγραφο πτυχίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
 4. Αντίγραφο διπλώματος γλωσσομάθειας (για την γλώσσα του πανεπιστημίου που επιθυμούν να υποβάλλουν συμμετοχή, απαραίτητο επίπεδο Β2).
 5. Αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν από την γραμματεία για την ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος CIVIS για το Οδοντιατρικό Τμήμα: Αναπλ. Καθηγητής – Β. Παπαϊωάννου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες:
https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1oqoqWXNyiuicDdLXTUaqamU3ujoWAmmQe9P