Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

11.10.2021

Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Πρακτικό Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη

Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών   του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. διεξήχθησαν οι εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με τριετή θητεία.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητή κο Γεώργιο Ηλιάδη  συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και εκλέγεται Διευθυντής του Εργαστηρίου.