Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

04.06.2024

Ανάδειξη Εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Όργανα του Τμήματος Οδοντιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

 

Τη Δευτέρα 3/6/24 και ώρα 10:00 π.μ.- 14:00 μ.μ. διεξήχθησαν οι εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.):

α) στη Συνέλευση του Τμήματος,

β) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής,

γ) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής»

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας εκλέγονται εκπρόσωποι ΕΤΕΠ για τα όργανα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οι κάτωθι:

  • Για τη Συνέλευση του Τμήματος ο κος Καραγκούνης Ευάγγελος 
  • Για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής ο κος Καραγκούνης Ευάγγελος με αναπληρωματικό μέλος την κα Λίνου Αλεξάνδρα  
  • Για τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής  η κα Ποντίδου Δέσποινα με αναπληρωματικό μέλος την κα Κώτσιρα Ελένη