Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.07.2023

Ανακήρυξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Στις 5 Ιουλίου 2023, και ώρα 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. διεξήχθησαν οι εκλογές, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών με τριετή θητεία. Το Εργαστήριο Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών ανήκει στο Τμήμα Οδοντιατρικής (ΦΕΚ 146/1999) στο οποίο υπηρετεί ένα μέλος ΔΕΠ και δεν είναι αυτοδύναμο.

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών είχε υποβάλει το μοναδικό μέλος ΔΕΠ η Καθηγήτρια κα Ευθυμία Κιτράκη, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 4957/2023 με συναφές γνωστικό αντικείμενο Βιολογία-Κυτταρική Βιολογία με αυτό του Εργαστηρίου το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη των αρχών λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων με έμφαση σε αυτά των θηλαστικών. Εξετάζει τις κυτταρικές δομές και λειτουργίες, καθώς και τους μηχανισμούς που τις διέπουν.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

Η μοναδική υποψήφια για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια κα Ευθυμία Κιτράκη συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων και εκλέγεται Διευθύντρια του Εργαστηρίου.

 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Νικητάκης